Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

Mặt bằng tòa B chung cư Gemek Tower

Mặt  bằng tòa B chung cư Gemek Tower
Mặt bằng các căn hộ ban công Đông Bắc ( nhìn vào trong khu đô thị )


tòa B chung cư Gemek Tower

chung cư Gemek Tower tòa B

chung cư Gemek Tower tòa B

chung cư Gemek Tower tòa B

chung cư Gemek Tower tòa B

chung cư Gemek Tower tòa B

chung cư Gemek Tower tòa B
chung cư Gemek Tower tòa B

chung cư Gemek Tower tòa B

Mặt bằng các căn hộ ban công Tây Nam ( nhìn ra mặt đường Lê Trọng Tấn kéo dài )
chung cư Gemek Tower tòa B

chung cư Gemek Tower tòa B

chung cư Gemek Tower tòa B

chung cư Gemek Tower tòa B

chung cư Gemek Tower tòa B
chung cư Gemek Tower tòa B

chung cư Gemek Tower tòa B

chung cư Gemek Tower tòa B

chung cư Gemek Tower tòa B