Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014

Mặt bằng chung cư gemek tower

Một số căn hộ điển hình chung cư gemek tower:
Căn hộ số 19,20,21 Blog A
chung cư gemek tower 4

chung cư gemek tower 5

chung cư gemek tower 6

Căn số 17 - 67,9m2

chung cư gemek tower 1
Căn số 19 - blog B - 78,7m2
chung cư gemek tower 2
Căn hộ số 2 - Blog B - 81,9m2
chung cư gemek tower 3